Editing System

Editorial Board

Dong ManyuanFu Jun
Guo XiangangHu Dekun
Jia QingguoLin Limin
Liu HongwuLiu Jiangyong
Men HonghuaQin Yaqing
Rong YingRuan Zongze
Su GeWu Shicun
Wu XinboWu Zhicheng
Xing GuangchengXu Jian
Yan XuetongYang Guangbin
Yang JiemianYu Jiang
Yuan JianZhu Feng
Shaun Breslin   (UK) 
Alexander Lukin   (Russia)
Michael Swaine   (US)  


CIIS WeChat

Security Cooperation of the Shanghai Cooperation Organization: Achievements, Challenges and Paths for Further Development

view content save article
Abstract:

Since its establishment, the Shanghai Cooperation Organization has achieved fruitful security cooperation. In SCO security cooperation, common security challenges are the essential thrust, shared aspirations for stability and development are the driving force, and the leading role of China and Russia is the core support for its upgrading. In the future, SCO member states need a stronger sense of security community and more security cooperation to build an SCO community of security for all.

Author name: Su Chang & Li Xinwei
WorkUnit:
Journal title: China International Studies
Year.(Issue):Pages 2021.(3):68-93
CLC:
DOI:
Keywords: